Yanma ve pişirme sürecinde ortamda açığa çıkan karbon monoksit, karbon dioksit ve toz parçacıklarının dağılımını engeller. Elektrostatik filtre yardımıyla meydana gelen zararlı duman ve toz parçacıkları ortamdan emilerek filtre içerisinde iyonizasyon işlemi yapılır. İyonizasyon ile beraber çevreye zarar verecek duman ve toz parçacıkları nötrleştirilerek dış ortama zararsız bir şekilde salınımı gerçekleştirilir.